Advertisement

  • left mouse button Placera sten

There are 8 awards in 5 in a Row Gomoku. View All Awards

  • 5 in a Row 6+
  • 5 in a Row -1min
  • 5 in a Row win
  • 5 in a Row 10 win
  • 5 in a Row 100 win
  • 5 in a Row underdog
  • 5 in a Row 1000 win
  • Chinese New Year Double Dragon

Utmana spelare över hela världen i ett klassiskt spel - luffarschack! Få fem i rad för att vinna.

Add 5 in a Row Gomoku to Your Website Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer