Ad
Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left mouse button Skok
  • down Jump down (once unlocked)
  • up Fly (once unlocked)

Mała świnka zagubiona 500 kilometrów od domu nie ma łatwego życia. Zdobądź jak najwięcej pieniędzy, by kupić sobie ulepszenia i pokonać doły, pułapki i zwierzęta stojące na twej drodze.

There are 3 awards in 300 Miles to Pigsland.

  • Clever Pigs
  • Crystals Collector
  • 100-Mile-Pig Keeper
View All Awards
x
x